بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز

ردیف نام دارندگان واحدهای ممتاز تعداد درصد
1 دکتر عبدالحسین قاسم زاده 2,000 %50.00
2 شرکت بازرگانی نویان ایده مهستان (سهامی خاص) 1,000 %25.00
3 دکتر علیرضا امیرفراهانی 300 %7.50
4 سعید حاج حیدری 300 %7.50
5 دکتر مهرداد حسین زاده 200 %5.00
6 دکتر سید محمدرضا لاجوردی 200 %5.00