بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

اخبار

عنوان تاریخ درج
تشکیل مجمع انحلال و تسویه "صندوق سرمایه گذاری مشترک سیب" 1397/04/05
افشای اطلاعات ماهانه پورتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک سیب منتهی به تاریخ 1397/01/31 1397/02/11
افشای اطلاعات ماهانه پورتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک سیب منتهی به تاریخ 1396/12/29 1397/01/19
تغییر محل اقامت صندوق 1396/12/19
افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی منتهی به تاریخ 30 بهمن 1396 1396/12/13
اعلام موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک سیب مورخ 1396/11/28 1396/12/08
تمدید مدت زمان فعالیت صندوق تا تاریخ 1397/02/05 1396/11/28
عدم موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با تمدید دورۀ فعالیت" صندوق سرمایه گذاری مشترک سیب" 1396/11/14
مجمع سالانه و مجمع تغییر هزینه های صندوق سرمایه گذاری مشترک سیب 1396/11/01
گزارش عملکرد منتهی به 30 آذر 96 1396/10/09
موافقت با تمدید فعالیت صندوق سرمایه گذاری مشترک سیب 1396/08/24
تغییرات هزینه های مجامع و کارمزد متغیر ابطال صندوق سرمایه گذاری مشترک فام 1396/06/21
تغییر نام صندوق سرمایه گذاری مشترک فام 1396/06/21
مجمع مورخ 1396/05/09 جهت تغییر در ترکیب دارندگان واحد های ممتاز 1396/05/23
انتشار صورتهای مالی و گزارش عملکرد 9 ماهه منتهی به 31-03-1396 در کدال و تارنما 1396/04/31
تغییر هزینه نرم افزار صندوق فام 1396/04/25
تغییر مدیران سرمایه گذاری صندوق 1396/04/25
تغییر هزینه نرم افزار صندوق فام 1396/04/24
انتشار صورتهای مالی حسابرسی شده دوره مالی 6 ماهه منتهی به 30/12/1395 در تارنما و کدال 1396/03/08
تغییر متولی صندوق سرمایه گذاری مشترک فام 1396/02/18
انتشار صورتهای مالی و گزارش عملکرد حسابرسی نشده دوره مالی 6 ماهه منتهی به 1395.12.30 در تارنما و سایت کدال 1396/02/04
تمدید فعالیت صندوق سرمایه گذاری مشترک فام تا 1396/07/18 1396/01/27
تشکیل مجمع عمومی عادی سالانه به منظور تصویب صورتهای مالی، تعیین حسابرس و تصویب هزینه های صندوق 1394/12/11
پذیرش در خواست های صدور واحدهای سرمایه گذاری 1394/01/19
گواهی سرمایه گذاری 1393/02/15
آغاز فعالیت صندوق 1393/02/02