بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1397/02/05
کل خالص ارزش دارائی ها 3,960,543,702 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 990,136 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 990,136 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 990,136 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 4,000

صندوق سرمایه‌گذاری فام

تاریخ آغاز فعالیت:

1393/01/19

مدیر صندوق:

شركت كارگزاري فيروزه آسيا

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي و مشاور مالي ژرف بين بهبود ارقام

ضامن نقد شوندگی:

سرمايه گذاري توسعه صنعتي

مدیر ثبت:

شركت كارگزاري فيروزه آسيا

مدیران سرمایه گذاری:

اميرمحمد خديوي، مجيد پورنعمت رودسري، سيد ميلاد سعد آبادي

حسابرس:

موسسه حسابرسي مدبران مستقل

نمودار‌ها